Momssatser

Momssatser. Vilka momssatser har vi i Sverige – idag har vi tre svenska momssatser. Nedan går vi igenom alla grupperna av momssatser och ger exempel på alla momssatser.

1. 25 % momsmomssats
25 % moms utgör den generella momssatsen som gäller på de flesta varor och tjänster.

Exempel på varor och tjänster med 25 % momssats:
– bilparkeringsavgifter
– konsultuppdrag
– kopieringskort
– uppdragsutbildning
– porto
– serveringstjänster samt mat och dryck som förtärs på restauranger mm
– konferensavgifter
– annonsering i icke periodiska publikationer samt i allmänna nyhetstidningar

12 % moms – momssats
– livsmedel
– hotellkostnader/rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande
– camping
– kostnader för telefon, tv, tvätt och parkeringsplats etc i samband med hotell eller camping liftkort
– konstverk som konstnären säljer själv

6 % moms – momssats
– allmänna nyhetstidningar
– böcker och tidskrifter
– taxi-, buss-, flyg- och tågresor i Sverige
– teater- och biobiljetter
– konserter
– entré till idrottsevenemang samt utövande av densamma om denna bedrivs i bolagsform

0 % moms momssats
– bostäder
– försäkring
– banktjänster
– kompendier tillverkade av högskola eller universitet som köps av studenter och som är ett led i utbildningen
– utbildning som är anslagsfinansierad och berättigar till studiemedel
– uthyrning av lokaler, rum och lägenheter (andrahandsuthyrning)
– entré till idrottsevenemang eller utövning av idrottslig verksamhet om den tillhandahålls av stat, kommun eller allmännyttig ideell förening
– bostäder
– upplåtelse av rum/lägenhet av stadigvarande karaktär som t ex studentrum och gästforskarbostad
– annonsering i periodiska publikationer (minst 5 nummer per år utges)
– tryckkostnader för momsfria publikationer

Påläggsmoms kallas den moms som läggs på priset på en vara/tjänst.
Marginalmoms kallas den moms som dras ifrån priset inkl. moms.

Påläggsmoms Marginalmoms
25% 20%
12% 10,71%
6% 5,66%

När du tar betalt ska du lägga moms på hela beloppet. I detta inräknas förutom själva varans eller tjänstens pris även andra statliga skatter eller avgifter såsom tull, accis och reklamskatt. På så sätt kan det bli skatt (moms) på skatten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.