Monthly Archives: May 2011

Moms på tidningar

Posted in Moms | Comments Off on Moms på tidningar

Moms på livsmedel

Posted in Moms | Comments Off on Moms på livsmedel

Moms på friskvård

Moms (momssats) på friskvård! Momsen (momssatsen) på friskvård är följande:

Posted in Moms, Momssats | Comments Off on Moms på friskvård

Moms på parkering

Moms på parkeringsavgifter Momsatsen på parkeringsavgifter är 25 %. Momssatsen om 25 & gäller för följande parkeringsavgifter/parkeringsalternativ: Kontant betalning i parkeringsautomater kortbetalning i parkeringsautomater Infartsparkeringar Boendeparkering Moms på parkeringskort: Månadskort för långtidsparkering Månadskort för korttidsparkering Årskort för parkering

Posted in Moms | Tagged , , , , | Comments Off on Moms på parkering

Moms på kurser

Moms på kurser – utbildning

Posted in Moms | Comments Off on Moms på kurser

Moms på försäkring

Posted in Moms | Comments Off on Moms på försäkring

Moms på catering

Posted in Moms | Comments Off on Moms på catering

Moms på resor

Posted in Moms, Momssats | Comments Off on Moms på resor

Moms på böcker

Posted in Moms, Momssats | Comments Off on Moms på böcker

Moms på varor

Posted in Moms, Momssats | Comments Off on Moms på varor