Moms på parkering

Moms på parkeringsavgifter

Momsatsen på parkeringsavgifter är 25 %. Momssatsen om 25 & gäller för följande parkeringsavgifter/parkeringsalternativ:
Kontant betalning i parkeringsautomater

kortbetalning i parkeringsautomater
Infartsparkeringar
Boendeparkering
Moms på parkeringskort:
Månadskort för långtidsparkering
Månadskort för korttidsparkering
Årskort för parkering

This entry was posted in Moms and tagged , , , , . Bookmark the permalink.