Moms på royalty

Moms (momssats) på royalty! Momsen (momssatsen) på royalty är följande:

Posted in Moms | Comments Off on Moms på royalty

Moms på presentkort

Posted in Moms | Comments Off on Moms på presentkort

Moms på annonsering

Moms (momssats) på annonsering! Momsen (momssatsen) på annonsering, annonseringar, annonser, reklam, marknadsföring, annonsering och reklam i tidningar, tv, internet, Google är följande:

Posted in Moms, Momssats | Comments Off on Moms på annonsering

Moms på alkohol

Moms (momssats) på alkohol! Momsen (momssatsen) på alkohol, sprit, öl, vin andra alkoholdrycker är följande:

Posted in Moms, Momssats | Comments Off on Moms på alkohol

Moms på bensin

Moms (momssats) på bensin! Momsen (momssatsen) på bensin, diesel, etanol och andra drivmedel är följande:

Posted in Moms, Momssats | Comments Off on Moms på bensin

Moms på kläder

Posted in Moms | Comments Off on Moms på kläder

Moms på tidningar

Posted in Moms | Comments Off on Moms på tidningar

Moms på livsmedel

Posted in Moms | Comments Off on Moms på livsmedel

Moms på friskvård

Moms (momssats) på friskvård! Momsen (momssatsen) på friskvård är följande:

Posted in Moms, Momssats | Comments Off on Moms på friskvård

Moms på parkering

Moms på parkeringsavgifter

Momsatsen på parkeringsavgifter är 25 %. Momssatsen om 25 & gäller för följande parkeringsavgifter/parkeringsalternativ:
Kontant betalning i parkeringsautomater

kortbetalning i parkeringsautomater
Infartsparkeringar
Boendeparkering
Moms på parkeringskort:
Månadskort för långtidsparkering
Månadskort för korttidsparkering
Årskort för parkering

Posted in Moms | Tagged , , , , | Comments Off on Moms på parkering